No products in the cart.

Informacje dotyczące RODO 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w formularzu powyżej. Administratorem danych osobowych jest Anna Otton Anna Zielińska, Gandalfa 1/16, 02-673 Warszawa, NIP: 521-393-12-39, e-mail: office@annaotton.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu

zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli zaznaczysz checkbox. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Jeżeli zaznaczysz checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcia umowy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, firmom świadczącym usługi kurierskie.