No products in the cart.

Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem annaotton.com w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Klient zobowiązany jest dołączyć wypełniony formularz do środka paczki wraz ze zwracanym produktem.

Adres do zwrotów:

Anna Otton

Gandalfa 1/16

02-673 Warszawa

Tel. 668405474

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu lub wymiany zakupionych produktów.

Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zwracanych przez Klienta produktów w następujących przypadkach, które miałyby miejsce z winy Klienta:

  • Zwracany produkt nie będzie posiadał oryginalnej metki,
  • Produkt będzie posiadał wyraźnie ślady użytkowania, takie jak wypranie, zabrudzenie lub zniszczenie.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki od Klienta. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

REKLAMACJE

W przypadku wad fizycznych produktu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając wiadomość email na adres: office@annaotton.com w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kupującego,
  • adres zamieszkania,
  • dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  • dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
  • wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
  • żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
  • datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem należy przesłać na adres:

Anna Otton

Gandalfa 1/16

02-673 Warszawa

Tel. 668405474

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany  drogą mailową.